Szczecinek.org
http://szczecinek.org/forum/

Dokumenty 3 Korpusu Kawalerii
http://szczecinek.org/forum/viewtopic.php?f=5&t=3695
Strona 1 z 1

Autor:  Kamil [ 02 Sty 2017, 17:21 ]
Temat postu:  Dokumenty 3 Korpusu Kawalerii

Zimowa operacja 3. Grodzieńskiego Korpusu Kawalerii Gwardii Orderu Lenina i Czerwonego Sztandaru 18.1-7.3.1945 r., k. 259-260
https://pamyat-naroda.ru/documents/view/?id=110226279

Bój o SZCZECINEK i wyjście Korpusu na wybrzeże Morza Bałtyckiego
W nocy na 20.2 otrzymano bojowe zarządzenie Rady Wojennej Frontu: „W związku z opóźnieniem koncentracji 19. Armii nakazuję: 3. KKaw Gw. [Korpus Kawalerii Gwardii] forsownym marszem przesunąć się w rejon Lipki i do 24.00 20.2 zmienić oddziały 1. FB [Frontu Białoruskiego], zająć odcinek bojowy: Poręba [Wedelshof] (z wył.), Okonek.”
Front obrony 40 km, średnio na dywizję po 12-14 km.
Dowódca korpusu zadecydował: zająć obronę trzema dywizjami kaw., z największym ich skupieniem na odcinku: na płd. od Debrzna Wieś, Łąkie, Lędyczek, Okonek. Marsz wykonać dwiema trasami, mając w pierwszym rzucie 5. i 32. DKaw, w drugim rzucie 6. DKaw Gw. O 8.00 dywizje wyruszyły siłami głównymi ze swoich rejonów i do rana 22.2 zajęły obronę:
6. DKaw Gw. – Drozdowo (z wył.) [w oryg. Rosenberg], kota 128,4, zmieniając oddziały 12. KS [Korpusu Strzelców – czyli piechoty]
5. DKaw Gw. – Huta, Kiełpin, Lędyczek, zmieniając oddziały 12. KS
32. DKaw – Lędyczek (z wył.), Brokęcino, zmieniając 3. DKaw Gw. 2. KKaw Gw.
Przed frontem obrony korpusu wydzielone jednostki [?] 32. DP [Dywizji Piechoty] i 15. łot. DP SS, łącznie do dziesięciu batalionów. Obrona uszykowana w system punktów oporu.
Z prawej wysunęły się oddziały 19. Armii, z lewej – 2. KKaw Gw.
18.00 24.2 - 6. DKaw Gw. dwoma pułkami uczestniczy w zdobyciu Debrzna, a 25.2 - 5. DKaw Gw. zajmuje Trudną, Prusinowo i wspólnie z 32. DKaw – Lędyczek.
W miarę postępów oddziałów 19. Armii korpus schodzi z linii bojowych, porządkując swoje oddziały.
4.00 26.2 otrzymano rozkaz bojowy Rady Wojennej 2. FB:
„W związku ze skuteczną ofensywą 19. A [Armii] w kierunku na Rzeczenicę, Koczałę i z natarciem prawego skrzydła wojsk 1. FB, rozkazuję: 3. KKaw Gw. rano 26.2 z rubieży Lędyczek, Okonek przejdzie do natarcia w kierunku: Spore, Czechy, z zadaniem opanowania do rana 27.2 rubieży: Gwda Mała, Szczecinek.”
O przeciwniku w tym czasie było wiadomo, [że]: na odcinku Węgorzewo, Glinki Suche, Glinki Mokre, Borki broniło się do czterech bp [batalionów piechoty] dywizji „Nederland” i oddziały grupy dywizyjnej „Bärwalde”, które zajmowały przygotowaną rubież obronną.
Teren na całej przestrzeni odkryty i ma tylko nieduże zagajniki.
Z prawej ograniczony rz. Gwdą, z lewej – systemem jezior, co utrudniało manewr. Obecność szeregu rzek, przepływających z zachodu na wschód, z szeregiem pagórkowatych grzbietów, pozwoliło przeciwnikowi stworzyć szereg dobrych pozycji. Szczecinek znajduje się miedzy jeziorami, co również utrudniało jego obejście. Samo miasto było ufortyfikowane.
Na podstawie tego dowódca korpusu podjął decyzję:
mając w pierwszym rzucie 5. i 32. DKaw przerwać obronę przeciwnika na odcinku: Węgorzewo, Lotyń, opanować rubież: Drawień, Omulna, Turowo i do rana 27.2 opanować Gwdę Małą, Szczecinek. W drugim rzucie zachować 6. DKaw Gw., w gotowości do rozwinięcia powodzenia 32. DKaw, wyprowadzając uderzenie na Szczecinek z płn.-zachodu.
5. DKaw Gw. nacierała w kierunku: Węgorzewo, Drawień, Gwda Mała, gdzie przeszła do obrony, zabezpieczając działania korpusu od wschodu.
32. DKaw nacierała w kierunku: Lotyń, Szczecinek, wyprowadzając uderzenie ze wschodu i z południa.
Atak o 14.00 26.2.45 roku.
Po przygotowaniu art. [artyleryjskim] oddziały 5. i 32. DKaw przeszły do natarcia i do 15.00 wyparły przeciwnika z zajmowanej rubieży, do końca dnia opanowały Drawień, Turowo. Z prawej – 134. KS oczyszczał Czarne. Z lewej – 2. KKaw Gw. opanował Dziki, Łabędź.
Do rana 27.2 - 5. DKaw Gw. opanowała Gwdę Wielką, 32. DKaw wyszła na podejścia do miasta Szczecinek. 6. DKaw Gw. rozpoczęła marsz za 32. DKaw w celu wyprowadzenia uderzenia na Szczecinek z płn.-zachodu. Atakując o 14.00 po niedużym nalocie art., 32. DKaw wdarła się do miasta. Poprzez manewr obejścia 24. pkaw Gw. [pułku kawalerii Gwardii] na Spore i 23. pkaw Gw. na Trzesiekę współdziałały [one] z 32. DKaw w opanowaniu miasta, które zostało zdobyte do końca dnia.
Po opanowaniu miasta na podstawie rozkazu bojowego 2. FB, rano 28.2 korpus kontynuuje natarcie w ogólnym kierunku: Szczecinek, Kusowo, oddziałami 5. DKaw Gw. na Trzebiechowo i 6. DKaw Gw. na Kusowo. 32. DKaw – w drugim rzucie.
Do 19.00 dywizje, pokonując i odrzucając grupy przeciwnika, wypełniły postawione im zadania i wyszły [na rubież]: 5. DKaw Gw. – Wierzchowo, Kusowo; 6. DKaw Gw. – Kusowo (z wył.), kol. Przeradz [Grünhof], gdzie przeszły do obrony. 32. DKaw – w drugim rzucie, dwoma pułkami broniąc [rejonu] Gałowo, kota 134,4.
Później, w związku z wyjściem oddziałów 1. FB nad morze na wsch. od Kołobrzegu i okrążeniem pomorskiego zgrupowania przeciwnika na zach. od Gdańska, korpus kolejno zajmując rubieże i oczyszczając teren z izolowanych grup przeciwnika, rano 7.3 wychodzi na wybrzeże Morza Bałtyckiego, gdzie też przechodzi do obrony na odcinku: Darłówko, Luboszyce [w oryg. Am Strande – we wsch. części Kołobrzegu] (z wył.). Potem, [wraz] z podporządkowaniem korpusowi 91. RU [Rejonu Umocnionego] i tymczasowo 272. DS [Dywizji Strzelców – piechoty], front zabezpieczenia wybrzeża osiągnął 150 km.
Sztkorp.[sztab korpusu] początkowo - Koszalin, potem – Darłowo.

[Dalej w tekście zamieszczono wnioski z operacji zimowej oraz statystykę strat nieprzyjaciela i własnych za cały okres od stycznia do marca. Tu uwaga do dziennika 32. Dywizji – podano tam „ponad 10000 rowerów” zdobytych w Szczecinku. W dokumencie 3. Korpusu wymieniono liczbę rowerów zdobytych od stycznia do marca - „powyżej 1500”.]

Dowódca 3. Grodz. [Grodzieńskiego] Korpusu Kaw. Gw. Orderu Lenina i Czerwonego Sztandaru – generał-lejtnant Gwardii N. Oslikowski
Szef Sztabu Korpusu – pułkownik Gwardii G. Artiemjew

Autor:  bronx [ 03 Sty 2017, 08:48 ]
Temat postu:  Re: Dokumenty 3 Korpusu Kawalerii

Dobra robota.

Warto jeszcze uzupełnić temat ręcznie wykonanymi mapkami, znajdującymi się w tej dokumentacji, a świetnie ilustrujące opisywane działania.
Załącznik:
00000278.jpg
00000278.jpg [ 171.42 KiB | Obejrzany 1860 razy ]

Załącznik:
00000279.jpg
00000279.jpg [ 152.44 KiB | Obejrzany 1861 razy ]

Autor:  Kamil [ 03 Sty 2017, 17:10 ]
Temat postu:  Re: Dokumenty 3 Korpusu Kawalerii

Ciąg dalszy - tym razem jednostki podlegające dowództwu Korpusu:
Wyciąg z dziennika działań bojowych 64. sdnmoź Gw. [samodzielnego dywizjonu moździerzy Gwardii] za luty 1945 r., k. 54-57
https://pamyat-naroda.ru/documents/view/?id=110227267 64 гв. оминдн

26.2.45 r.
Przeciwnik broni się na rubieży: ŁOMCZEWO, BORKI i dalej na zachód. Nie przejawiał aktywności w sile żywej ani w artylerii. Dywizjon w składzie: sztab, pluton dowództwa dywizjonu [w oryg. WUD – wzwod uprawlenija diwizjona], 1., 2. i 3. bateria, pluton zaopatrzenia i przydzielona 3. bateria plot., wypełniając ustny rozkaz dowódcy KBN [kombinowanej brygady niszczycielskiej, w oryg. SIBr – swodnaja istriebitielnaja brigada; kombinowany oddział złożony z jednostek artylerii korpuśnej], o 7.30 26.2.45 wyszedł z zajmowanego rejonu i podążając trasą: ZAKRZEWO [Buschdorf], ZŁOTÓW, JASTROWIE, OKONEK, o 11.50 ześrodkował się i przyjął szyk bojowy w rejonie:
SO [stanowisko ogniowe, w oryg. OP – ogniewaja pozicija] – BROKĘCINO, SOb [stanowisko obserwacyjne, w oryg. NP –nabludatielnyj punkt] – wzg. 157,8
Dywizjon ogniem moździerzy wspierał natarcie 121 pkaw 32. Smol. DKaw na wieś LOTYŃ.
O 14.00 prowadził ogień: 1. bateria moź. na pojedyncze pojawiające się cele i skupienia piechoty przeciwnika w rejonie zagajnika i poj. domów 1 km na płd.-zach. od st. [stacji] LOTYŃ. Zniszczony ręczny karabin maszynowy z obsługą, zneutralizowany ogień armaty przeciwpancernej, rozproszono i częściowo zniszczono do plutonu piechoty przeciwnika. 2. i 3. bateria moź. prowadziły skoncentrowany ogień na południową i środkową część wsi.
Zużycie pocisków – 254 szt. Zabezpieczono natarcie i zajęcie wsi LOTYŃ [przez] 121 pkaw 32. Smol. DKaw.
O 18.20 dywizjon zmienił pozycje bojowe – rejon poj. domów 1 km na płd.-zach. od st. LOTYŃ.
Podczas marszu z BROKĘCINA w rejonie skrzyżowania drogi i linii kolejowej (kota 157,8) poderwał się na minie przeciwpancernej samochód Ford-6 z 1. baterii moź. Rannych szeregowych – 6 ludzi. Z nich 4 ludzi ewakuowano do szpitala.
Niezdatnych do użytku: pocisków 120 mm – 20 szt., masek przeciwgazowych – 20 szt.
27.2.45 r.
Przeciwnik, pozostawiwszy w. LOTYŃ, wycofuje się w północno-zachodnim kierunku i zajmuje obronę na płd. skraju miasta Szczecinek, st. Świątki, wzg. 160,9.
Dywizjon o 4.30 zszedł z SO i poruszając się trasą: st. LOTYŃ, LOTYŃ, TUROWO, o 6.30 ześrodkował się i zajął pozycje bojowe: SO – 200 m na płd. od cegielni; SOb - poj. domy 1 km na północ od cegielni.
W ciągu dnia wspierając natarcie oddziałów 32. Smol DKaw dywizjon prowadził ogień na pojedyncze pojawiające się punkty ogniowe i skupiska piechoty przeciwnika na wzg. 160,9 i płd. skraju m. SZCZECINEK.
Zużycie pocisków – 202 szt. Zabezpieczono natarcie i zajęcie m. SZCZECINEK [przez] oddziały 32. Smol. DKaw.
O 23.00 dywizjon zgodnie z ustnym rozkazem dowódcy KBN zszedł z SO i poruszając się trasą: TUROWO, OMULNA, o 24.00 ześrodkował się na zach. skraju LOTYNIA, pozostając w rezerwie dowódcy korpusu.

28.2.45 r.
Oddziały korpusu zajmują obronę na rubieży:
6. DKaw Gw. – wzg. 162,2, RADOMYŚL, KUSOWO.
5. DKaw Gw. – KUSOWO (z wył.) TRZEBIECHOWO, Wierzchowo.
32. Smol. DKaw i KBN - w rezerwie dowódcy korpusu.
3. oddział KBN w składzie: sztab, pluton dowodzenia dywizjonu i 1. bateria 64. sdnmoź Gw., 2. szwadron [3.] sdnppanc Gw. [samodzielnego dywizjonu przeciwpancernego Gwardii], 3. bateria 144. pappanc Gw. [pułku artylerii przeciwpancernej Gwardii] i 3. bateria 1731. paplot [pułku artylerii przeciwlotniczej], o 10.30 wyszedł zajmowanego rejonu i podążając trasą: LOTYŃ, OMULNA, o 12.30 w pełnym składzie ześrodkował się na płn.-wsch. skraju m. SZCZECINEK.

DOWÓDCA 64. sdnmoź Gw. – major Gwardii GUSIEW
SZEF SZTABU – kapitan Gwardii SABŁUKOW


WYCIĄG z dziennika skuteczności ognia 64. samodzielnego dywizjonu moździerzy Gwardii za miesiąc LUTY 1945 r. [fragment tabeli]
26.2.45
Baterie strzelające - 3. bat.

Ilość moździerzy - 4
NAZWA I POŁOŻENIE CELÓW - Na punkty ogniowe i samochody przeciwnika na płd. skraju LOTYNIA.
Zużycie pocisków - 69
REZULTAT OGNIA - Zneutralizowano [obezwładniono] ogień 2 ckm na cmentarzu – na płd. od LOTYNIA. Rozbito 3 samochody na szosie LOTYŃ – wzg. 157,8. Ubezpieczono natarcie 121. pkaw na st. LOTYŃ.
26.2.45
Baterie strzelające - 2. bat.

Ilość moździerzy - 4
NAZWA I POŁOŻENIE CELÓW - Skoncentrowany ogień na płd. skraj LOTYNIA i tabory na drodze.
Zużycie pocisków - 79
REZULTAT OGNIA - Rozproszono, częściowo zniszczono do plutonu piechoty, 10 koni i zniszczono trzy wozy z amunicją przeciwnika. Ubezpieczono natarcie 86. pkaw 32. DKaw
26.2.45
Baterie strzelające - 1. bat.

Ilość moździerzy - 4
NAZWA I POŁOŻENIE CELÓW - Do piechoty i punktów ogniowych przeciwnika koło poj. domów – na zach. od st. LOTYŃ.
Zużycie pocisków - 89
REZULTAT OGNIA - Zniszczony ręczny karabin maszynowy koło poj. domów – 200 m na płn.-zach. od st. LOTYŃ. Zneutralizowano ogień armaty przeciwpancernej koło wzgórza 161. Rozproszono do plutonu piechoty na płd. skraju zagajnika – na zach. od st. LOTYŃ. Ubezpieczono natarcie 121. pkaw 32. Smol. DKaw na st. LOTYŃ.
27.2.45
Baterie strzelające - 1. bat., 2. bat., 3. bat.

Ilość moździerzy – 4, 4, 4
NAZWA I POŁOŻENIE CELÓW - Skoncentrowany ogień na południową i środkową część m. SZCZECINEK.
Zużycie pocisków - [? – 1.bat.], 25 [2. bat.], 116 [3. bat.]
REZULTAT OGNIA - Zniszczono jedno działo ppanc [PTO – protiwtankowaja oborona – obrona przeciwpancerna] przeciwnika na płd. skraju m. SZCZECINEK. Zniszczono 2 ckm na płd.-wsch. skraju SZCZECINKA. Zniszczono, częściowo rozproszono do dwóch plutonów piechoty przeciwnika. Ubezpieczono natarcie i zdobycie m. Szczecinek przez 121. i 86. pkaw 32. Smol. DKaw.

Strona 1 z 1 Wszystkie czasy w strefie UTC + 1 godzina
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/